Referenties

Enkele referenties.

Waarbij ik wil benadrukken dat een kind nooit zijn diagnose alleen is, heb ik met onder andere volgende diagnosen ervaring. ADD, ADHD, Dyspraxy, gegeneraliseerte angststoornis, posttraumatische stress, concentratie problematiek, rouw en verlies. Sociaal en emotioneel opvallend gedrag.

Referentie F1 Pijnacker 21-6-2018

Onze dochter startte op advies van de leerkracht met een creatieve lessenserie bij juf Thea, zoals zij genoemd werd op school. Het doel was meer rust in haar hoofd te krijgen en haar soms clowneske gedrag te verminderen.
Buiten dat deze doelen zijn behaald, heeft onze dochter erg genoten van de één op één aandacht en het werken met nieuwe, creatieve materialen.
Met heel veel plezier en enthousiasme ging ze wekelijks aan de slag.
Juf Thea is een rustige, lieve en vrolijke juf en geeft ruimte.
Ruimte voor ontwikkeling, initiatief en ideeën. Zij moedigt aan, geeft af en toe een ‘zetje’, met meer zelfvertrouwen tot gevolg.
“Je mag zijn wie je bent” móet wel een van haar uitgangspunten zijn!
Onze dochter én wij vonden het jammer dat de lessenreeks voorbij was.
Na een zinvolle evaluatie mochten alle prachtige kunstwerken -met ieder hun eigen proces en verhaal- mee naar huis.
Dankjewel voor deze verrijking en de positieve bijdrage aan de ontwikkeling van onze dochter.
Wij zouden eigenlijk ieder kind een traject bij juf Thea gunnen….

Groetjes en wellicht tot ziens !!!
Ouders van F

Referentie F2
“Aanvankelijk begon mijn dochter (toen 5 jaar, inmiddels 7 jaar) op advies van de kleuterleerkracht wekelijks te werken met juf Thea.
De voornaamste doelen waren rust in het hoofd, zich leren verbinden met alles en iedereen om zich heen en zo de sociale vorming positief te beïnvloeden.
Middels allerlei werkvormen en met verschillende creatieve materialen maakten zij de mooiste kunstwerken die zorgvuldig werden bewaard. Het proces was het voornaamste, maar de resultaten waren ook nog eens prachtig.
Een hoogtepunt was wel dat ik ook een keer mocht participeren.
Samen schilderden F. en ik ‘ons eiland’ en het gesprek en onze beider zienswijzen onderwijl waren echt bijzonder.
Het traject werd afgesloten met een verzameling kunstwerken én alle bevindingen in een verslag -voorzien van foto’s- van het werkproces op een cd-rom. Heel bijzonder om na te lezen. Thea deelde ook tussentijds de opvallendheden met mij.
F. was oprecht verdrietig dat de ‘lessen’ waren afgerond. Zij had ook echt een band met Thea opgebouwd. De één op één sessies deden haar erg goed.
Na verloop van tijd – F. sprak geregeld over juf Thea- konden de lessen voortgezet worden tot grote blijdschap van mijn dochter.
Om de week kunstzinnige lessen, waarbij rust, creativiteit en rituelen (kaarsje aan, gebruik van een gong; om duidelijk een begin en einde aan te geven) gewaarborgd zijn. Ik gun dit mijn dochter van harte.
Ik heb F. ook één en ander gevraagd (de zinnen laten afmaken).
Ik citeer:
Juf Thea is: heel erg lief.
Juf Thea maakt mij: altijd blij.
Van juf Thea leer ik: knutselen, rustig worden in mijn hoofd.
Juf Thea kan heel goed: kunstwerken maken, mij blij maken en wafels bakken.
Na een les voel ik mij: gelukkig.
“Als de gymles voorbij is, ren ik meteen naar juf Thea! Omdat ik haar zo lief vind”.
Ouders F

Betreft: Aanbevelingsbrief Thea Hoogstraaten Leiden, 3 juli 2017

L.S.,

In mijn rol als supervisor en stagebegeleider van Thea, heb ik haar ervaren als een enthousiaste, betrouwbare, kunstzinnige en zeer betrokken vrouw.
Opvallend in haar stages vond ik haar natuurlijke wijze in de omgang met kinderen, waarin zij een goede balans wist te houden tussen duidelijkheid/ sturing en ontspanning/ plezier. Bovenal bewonder ik Thea om haar creativiteit, in praktische zin, en ook in het vinden van manieren om met lastige situaties om te gaan. Deze kwaliteiten hebben hun waarde vergroot door de keuze van Thea om zich te specialiseren in trauma, posttraumatische stress en diversiteit.
Ik ben van mening dat Thea door haar levenservaring een aanwinst zal zijn.
Mocht u nog verder informatie willen, dan kunt u altijd nog contact met mij opnemen.

Hoogachtend,
Eline Henselmans
Docente opleiding Kunstzinnige Therapie
Hogeschool Leiden

23 APRIL 2015
Sinds september 2014 loopt Thea Hoogstraaten als derdejaars studente op onze school stage voor haar studie Kunstzinnige Therapie.
In de afgelopen maanden is zij op een bijzonder zorgvuldige wijze creatief aan de slag gegaan met leerlingen van de Josephschool. Na een observatieperiode geeft zij nu begeleidingssessies aan kleine groepjes en individuele leerlingen. Natuurlijk zijn de ouders van deze leerlingen over dit traject door Thea geïnformeerd.
Uit reacties van leerlingen en ouders blijkt dat deze begeleidingssessies bijzonder gewaardeerd worden door ouders en kinderen. Ouders ervaren zichtbare resultaten in het gedrag van hun kind. Mede daarom zal Thea Hoogstraaten de komende tijd ook na school haar sessies als begeleider / coach voortzetten.
Omdat wij deze begeleiding waardevol vinden voor een deel van onze leerlingen en ervaren dat hier onder onze ouders behoefte aan is, hebben we voor volgend schooljaar afspraken met Thea gemaakt over het huren van een ruimte op onze school. Hier zal zij als zelfstandige haar praktijk als coach (therapeut) kunstzinnige therapie gestalte kunnen te geven.

Directeur Josephschool Charlotte Bommele

Betreft: traumaverwerking kinderen van statushouders
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. In het verslag van het overleg tussen verschillende instanties betrokken bij hulpverlening aan statushouders las ik dat het kernteam een groeiende behoefte signaleert aan traumaverwerking voor kinderen van statushouders.
Hulpverleners en schoolmedewerkers merken op dat kinderen regelmatig last hebben van de nare dingen die zij meegemaakt hebben – wat bijvoorbeeld tot uiting komt in concentratieproblemen of grensoverschrijdend gedrag – en geven aan dat meer psychologische begeleiding voor deze doelgroep zeer gewenst is.
Toevallig ken ik (vanuit mijn functie) iemand die veel kennis en ervaring heeft op dit gebied. Haar naam is Thea Hoogstraten en zij is afgestudeerd als creatief therapeute. Thea heeft vorig jaar in het kader van haar opleiding bij Vluchtelingenbegeleiding “stage gelopen”, wat wederzijds goed beviel.
Thea is in staat om kinderen op ongedwongen wijze, in een informele setting te laten praten over hun persoonlijke problematiek, en hen daarmee te helpen de nare gebeurtenissen uit hun verleden te verwerken. Bij Thea worden kinderen echt “gezien”.
M van M coördinator Vluchtelingenbegeleiding Participe Pijnacker 13-9-2017

Beste Thea, Josephschool Pijnacker 2018
Aan het einde van een periode waarin jij met mijn leerlingen creatief aan de slag bent gegaan wil ik graag mijn bevindingen hierover met je delen.
Allereerst wil ik je bedanken voor de prettige samenwerking. Omdat de bijeenkomsten op de Josephschool plaats vonden, zagen we elkaar wekelijks en konden we elkaar goed op de hoogte houden van het wel en wee rondom de kinderen. Via de mail verliep het contact trouwens ook heel prettig. Ik vind het fijn om met jou over de kinderen en hun problematiek te praten. Vaak zien we hetzelfde gedrag maar door jouw inzichten en mijn ervaring leggen we het soms anders uit. Hierover praten zorgt ervoor dat we samen tot een nog beter idee komen. Dat vind ik waardevol. Zo kunnen we de kinderen nog beter begeleiden.
De kinderen gingen graag naar de bijeenkomsten. Op woensdagochtend waren ze zich er al op aan het verheugen. Na de bijeenkomst waren ze vaak heel trots op hun werk en mocht ik het bewonderen.
Met de feedback die ik van jou kreeg heb ik met een aantal ouders nog beter kunnen praten over het gedrag van hun kind. De voorbeelden die ik van jou kreeg waren concreet (en voor mij herkenbaar). Naar aanleiding van jouw begeleiding en mijn gesprekken, heeft één stel ouders aangegeven, dat er meer hulp nodig is bij de opvoeding. Deze ouders zijn doorverwezen naar het kernteam en staan daar nu op de wachtlijst.
Voor de toekomst hoop ik dat deze vorm van creatieve bijeenkomsten een vervolg gaan krijgen. Er zijn nu veel kinderen die niet in aanmerking konden komen, maar wel behoefte hebben aan extra begeleiding.
Ik denk dat het nog fijner zou zijn als de groep ook iets kleiner zou zijn. Dan heb jij nog meer mogelijkheden om de kinderen goed te begeleiden. Groeten
Edith van Rooijen

Aan belanghebbende
Dit geldt als referentie voor Thea Hoogstraaten.
Wij hebben Thea leren kennen toen zij stage liep op de school van onze oudste zoon. Hij had halverwege gr. 2 moeite met de fijne motoriek en concentratieproblemen. Zij gaf onze oudste zoon het vertrouwen om in zichzelf te geloven, hem te motiveren op creatief gebied en hem meer innerlijke rust te geven. Na haar stageperiode heeft zij ook nog 1 op 1 met hem gewerkt, tot halverwege groep 3. Hij ging daar altijd met plezier heen. Zowel de leerkracht van groep 2 en 3 zagen vooruitgang, te weten meer rust in zijn tekeningen, meer creativiteit etc.
Toen bleek dat onze jongste zoon ook wat problemen had met de fijne motoriek hebben wij zelf Thea opgebeld en gevraagd of zij ook een aantal sessies met hem wilde doen. Zij zat toen in de afrondende fase van haar studie. Dit heeft plaatsgevonden en is inmiddels afgerond. Ook bij hem is er een verandering gekomen, hij durft meer zijn fantasie aan te spreken en kan zich beter beheersen met (in)kleuren, tekenen en hij heeft meer geleerd om zijn emoties beter uit te spreken.
Wij hebben juf Thea, zoals zij genoemd werd door de kinderen, leren kennen als een lieve vrouw die kinderen goed kan inschatten op wat ze nodig hebben door met hen te kleuren, tekenen en boetseren en oefeningen te doen om innerlijke rust te vinden. Wij zijn zeker blij dat we voor onze beiden kinderen haar hebben gevraagd en bevelen haar dan ook van harte aan.
Met vriendelijke groet,
S en J van d B